Cerebrale parese stamcelbehandeling

Cerebrale parese stamcelbehandeling: Beschreven als een niet-progressieve motorische handicap, treedt cerebrale parese (CP) op als gevolg van abnormale ontwikkeling of schade aan de zich ontwikkelende hersenen. Cerebral Palsy-behandeling is beschikbaar in onze medische faciliteit in Bangkok, Thailand.

Cerebrale Parese Stamceltherapie

Vaak aangeduid als CP, beïnvloedt hersenverlamming de normale beweging van verschillende delen van het lichaam en heeft verschillende gradaties van ernst. De term 'cerebraal' verwijst naar de grote hersenen, een deel van de hersenen dat motorische functies regelt, terwijl 'verlamming' verwijst naar verlamming van vrijwillige bewegingen in specifieke lichaamsdelen.

De grote hersenen in de hersenen regelen allerlei motorische functies waardoor je zelfstandig kunt leven. Motorische functies kunnen vrijwillig of onvrijwillig zijn. Wanneer het cerebrum gewond is, functioneren zowel vrijwillig als onvrijwillig niet naar behoren, wat een reeks uitdagingen met zich meebrengt met betrekking tot lopen, praten of zelfs het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige dagelijkse taken.
Cp stamcel, cerebrale parese stamcel, CP stamcel, Stemcells21, SC21,
CP wordt veroorzaakt door een misvorming of onderbreking in de hersenontwikkeling, normaal gesproken voordat het kind wordt geboren. In de meeste gevallen blijft de exacte oorzaak onbekend, maar factoren die de ontwikkeling van de hersenen afremmen zijn onder meer:
 
 • Maternale infectie; Duitse mazelen, waterpokken, herpes toxoplasmose of een andere virale aandoening van de moeder in het begin van de zwangerschap
 • Genmutaties
 • foetale beroerte
 • Baby-infectie die leidt tot ontsteking in/rond de hersenen
 • Langdurig zuurstofverlies (asfyxie) tijdens de perinatale periode of het bevallingsproces
 • Geboorteschade veroorzaakt door medische nalatigheid

Stamcelbehandeling voor hersenverlamming

Mesenchymale stamcellen (MSC's) zijn een van de meest bestudeerde soorten stamcellen voor de behandeling van hersenverlamming. Het potentieel van MSC's:

Mesenchymale stamcelbehandeling Werkingsmechanisme en therapeutisch voordeel voor stamceltherapie met hersenverlamming

Navelstreng mesenchymale stamcel (UC-MSC)-therapie heeft potentieel aangetoond als een therapeutische benadering voor personen met cerebrale parese (CP). Hier zijn enkele van de werkingsmechanismen en potentiële therapeutische voordelen van stamcelbehandeling met hersenverlamming:

Actie modus:

 1. Neuroprotectie en neuroregeneratie: UC-MSC's hebben het vermogen om verschillende groeifactoren, cytokines en chemokines uit te scheiden die neuroprotectie en neuroregeneratie ondersteunen. Ze kunnen de overleving van bestaande neuronen bevorderen, de groei van nieuwe neuronen stimuleren en de vorming van neurale verbindingen in de beschadigde delen van de hersenen verbeteren.

 2. Immunomodulatie: UC-MSC's hebben immunomodulerende eigenschappen en kunnen de immuunrespons moduleren en ontstekingen verminderen. Bij CP kan ontsteking bijdragen aan verder hersenletsel en de neurologische functie aantasten. Door de immuunrespons te moduleren, kunnen UC-MSC's ontstekingen helpen verminderen en een gunstigere omgeving creëren voor hersenherstel en functioneel herstel.

 3. Trofische ondersteuning: UC-MSC's geven verschillende trofische factoren vrij, waaronder van de hersenen afgeleide neurotrofe factor (BDNF), van gliale cellen afgeleide neurotrofe factor (GDNF) en zenuwgroeifactor (NGF). Deze factoren kunnen de overleving en groei van neuronen ondersteunen, de neuronale functie verbeteren en neuroplasticiteit bevorderen.

Therapeutische voordelen:

 1. Verbetering van de motorische functie: UC-MSC-therapie is veelbelovend gebleken bij het verbeteren van de motorische functie bij personen met CP. Dit kan verbeteringen in spierkracht, coördinatie, balans en grove en fijne motoriek omvatten. Een verbeterde motorische functie kan leiden tot meer onafhankelijkheid en levenskwaliteit.

 2. Vermindering van spasticiteit: Spasticiteit, een veel voorkomend symptoom bij CP, houdt een verhoogde spierspanning en stijfheid in. Van UC-MSC-therapie is gemeld dat het spasticiteit helpt verminderen, waardoor een betere mobiliteit en bewegingsvrijheid mogelijk wordt.

 3. Cognitieve en ontwikkelingsverbeteringen: sommige onderzoeken suggereren dat UC-MSC-therapie positieve effecten kan hebben op de cognitieve functie en ontwikkelingsresultaten bij personen met CP. Dit kan verbeteringen in aandacht, geheugen, leren en algemene cognitieve vaardigheden omvatten.

 4. Functionele onafhankelijkheid: UC-MSC-therapie heeft het potentieel om functionele onafhankelijkheid te vergroten door activiteiten van het dagelijks leven (ADL's) te verbeteren, zoals zelfzorg, mobiliteit en communicatieve vaardigheden. 

Gunstige acties van stamcellen voor CP

 • Steek de endotheliale hersenbarrière over
 • Migreren naar plaatsen van verwonding (chemotaxis)
 • Communiceer met en verander nabijgelegen cellen (paracrien effect) 
 • Bestaande cellen aanmoedigen om zichzelf te repareren (autocrien effect)
 • Immuunmodulatie
 • Transformeren in neuronen en glia 
 • Bevorderen van de vorming van zenuwcelaxonen (axogenese) 
 • Laat neuroprotectieve factoren los 
 • Bestaande cellen aanmoedigen om zich aan te passen (neuroplasticiteit)

Resultaten behaald met stamcelbehandeling CP:

 • Herwonnen motorische ontwikkeling en coördinatie
 • Herwonnen gezichtsvermogen
 • Verbeterde mentale retardatie
 • Verhoogde spierkracht
 • Een afname van spasticiteit en verbeterde spiertonus bij hypotone patiënten
 • Verbetering van balans en coördinatie, en grove motoriek