Autisme stamcelbehandeling

Behandeling van autisme: Autisme beïnvloedt het vermogen van een individu om te communiceren en relaties aan te gaan met andere mensen vanaf de vroege kinderjaren. Autisme beïnvloedt ook het vermogen van een individu om taal en abstracte concepten te gebruiken. Autisme Stamceltherapie is nu beschikbaar in ons behandelcentrum in Bangkok, Thailand.

Stamceltherapie voor autisme

Autisme tekenen/symptomen beginnen te vertonen vanaf de leeftijd van 2, maar een kind kan de diagnose autisme krijgen als het 1.5 jaar oud is. Het is vermeldenswaard dat sommige ontwikkelingsachterstanden die verband houden met autisme zelfs eerder kunnen worden gezien. Ouders die zich zorgen maken dat hun kinderen autistisch zijn, worden geadviseerd om onmiddellijk een evaluatie te zoeken, aangezien vroege detectie de kans op herstel vergroot. De meeste ontwikkelingsachterstanden veroorzaakt door autisme kunnen worden aangepakt als ze vroeg worden ontdekt. 

Er zijn nog steeds vragen over de exacte oorzaken van autisme; er zijn echter sterke aanwijzingen dat de ziekte wordt geïnitieerd door een combinatie van omgevings-, biologische en genetische invloeden. Sommige redenen wijzen op het feit dat genen een cruciale rol spelen bij het veroorzaken van autisme. Zo hebben gezinnen met een autistisch kind een grotere kans (5-20% kans) om nog een autistisch kind te krijgen.

Autisme stamcelbehandeling

Recent onderzoek toont aan dat stamceltherapie kan worden gebruikt om autisme te behandelen door de onderliggende oorzaken van de ziekte aan te pakken, zoals zuurstoftekort, stoornis van de immuunfunctie en ontsteking. In onze stamcelbehandelingen voor autisme maken we gebruik van Mesenchymale stamcellen (MSC's) verkregen uit de navelstreng Matrix. StemCells21 autisme stamceltherapieprogramma werkt aan verhoogde angiogenese en bloedtoevoer naar de hersenen, immuunmodulatie en ontstekingsbeheersing bij patiënten met autisme om autistische symptomen te verlichten. De therapie blijkt ook te helpen bij de ontwikkeling van de hersenen van jongere autistische kinderen.

Autisme-stamcelbehandeling richt zich op het herstellen van verloren of beschadigde neuronverbindingen, het vormen van nieuwe neuronverbindingen en het versnellen van hersenreacties door de synaptische transmissie en de ontwikkeling van nieuwe neuronverbindingen te verbeteren.

Mesenchymale stamcelbehandeling Werkingsmechanisme en therapeutisch voordeel voor de behandeling van autisme

Navelstreng mesenchymale stamcel (UC-MSC) therapie voor Autisme Spectrum Stoornis (ASS) laat veelbelovende resultaten zien. Hier zijn enkele mogelijke werkingsmechanismen en therapeutische voordelen die in ons centrum zijn waargenomen:

Actie modus:

 1. Immunomodulatie: UC-MSC's hebben immunomodulerende eigenschappen en kunnen de immuunrespons bij personen met ASS reguleren. Ze kunnen helpen bij het moduleren van de abnormale reacties van het immuunsysteem en het verminderen van ontstekingen, waarvan wordt aangenomen dat ze een rol spelen bij de ontwikkeling en progressie van ASS.

 2. Trofische ondersteuning: UC-MSC's scheiden verschillende groeifactoren en neurotrofe factoren af ​​die de overleving, groei en functie van neuronen kunnen ondersteunen. Deze factoren kunnen helpen bij het verbeteren van de connectiviteit en functie van neurale circuits die verstoord zijn bij personen met ASS.

 3. Modulatie van neurotransmitters: UC-MSC's hebben het potentieel om de balans van neurotransmitters in de hersenen te moduleren. Deze modulatie kan helpen bij het herstellen van de abnormale neurotransmitterniveaus die vaak worden waargenomen bij personen met ASS, wat leidt tot verbeteringen in gedrag en cognitieve functie.

Therapeutische voordelen:

 1. Verbeterd gedrag en sociale interactie: er is gesuggereerd dat UC-MSC-therapie de sociale vaardigheden, communicatie en gedrag van personen met ASS mogelijk kan verbeteren. Dit kan bestaan ​​uit meer oogcontact, verbeterde sociale responsiviteit, minder repetitief gedrag en betere aanpassingsvaardigheden.

 2. Cognitieve verbeteringen: sommige onderzoeken hebben potentiële verbeteringen in de cognitieve functie gemeld, zoals aandacht, geheugen en leervermogen, bij personen met ASS na UC-MSC-therapie.

 3. Verminderde ontsteking: de ontstekingsremmende eigenschappen van UC-MSC's kunnen helpen bij het verminderen van neuro-inflammatie bij personen met ASS, waarvan wordt aangenomen dat het bijdraagt ​​aan de pathofysiologie van de aandoening. Door ontsteking te verminderen, kan UC-MSC-therapie mogelijk enkele van de symptomen die gepaard gaan met ASS verlichten.

 4. Veiligheid en verdraagbaarheid: UC-MSC-therapie wordt over het algemeen als veilig beschouwd en wordt goed verdragen in tot nu toe uitgevoerde klinische onderzoeken. Dit is een belangrijke overweging bij het onderzoeken van mogelijke behandelingsopties voor mensen met ASS.

Gunstige acties van stamcellen voor autisme

 • Steek de endotheliale hersenbarrière over
 • Migreren naar plaatsen van verwonding (chemotaxis)
 • Communiceer met en verander nabijgelegen cellen (paracrien effect) 
 • Bestaande cellen aanmoedigen om zichzelf te repareren (autocrien effect)
 • Immuunmodulatie
 • Transformeren in neuronen en glia 
 • Bevorderen van de vorming van zenuwcelaxonen (axogenese) 
 • Laat neuroprotectieve factoren los 
 • Bestaande cellen aanmoedigen om zich aan te passen (neuroplasticiteit)

Resultaten behaald voor de behandeling van autisme met stamcellen

 • Verbeterde immuniteit
 • Verbeterd metabolisme
 • Verminderde herhaling
 • Verhoogd communicatievermogen
 • Verbeterd geheugen en leervermogen
 • Verbeteringen in verbale vaardigheden, schrijfvaardigheid, zelfzorgvaardigheden, aandachtsspanne en concentratie.
 • Tolerantie voor verschillende voedingsmiddelen