Nierziekte Stamcelbehandeling

nierziektebehandeling, nierstamcelbehandeling, stamceltherapie voor nier,

Stamceltherapie voor nierziekte

Bij StemCells21 bieden we toegang tot de allernieuwste moderne benaderingen van nierziekte stamcelbehandeling. We richten onze behandeling op regeneratieve stamceltherapie, gecombineerd met een ondersteunend therapieprogramma om nierverjonging te ondersteunen.

Stamceltherapie voor nieren bevordert een krachtige ontstekingsremmende reactie, waardoor de niveaus van chronische ontsteking in het lichaam worden verlaagd tot niveaus die genezing mogelijk maken wanneer deze anders werd geremd. In termen van nierziekte zouden de niveaus van ontsteking hoog zijn in het hele lichaam. Door ontstekingsmarkers te verlagen tot normale niveaus, kan het lichaam beginnen met het regenereren van het weefsel dat nodig is voor normaal functioneren.

Risico's van nierziekte:

 • Nierfalen: Het primaire risico op nierziekte is de progressie naar nierfalen, ook wel eindstadium nierziekte (ESRD) genoemd. In deze toestand verliezen de nieren hun vermogen om goed te functioneren, wat resulteert in de noodzaak van dialyse of een niertransplantatie om in leven te blijven.

 • Hart- en vaatziekten: Nierziekte verhoogt het risico op het ontwikkelen van hartproblemen zoals hartaanvallen, hartfalen en beroertes. De nieren en het cardiovasculaire systeem zijn nauw met elkaar verbonden, en nierdisfunctie kan leiden tot hoge bloeddruk (hypertensie), vochtretentie en onevenwichtigheden in elektrolyten, die allemaal bijdragen aan cardiovasculaire complicaties.

 • Bloedarmoede: gezonde nieren produceren het hormoon erytropoëtine, dat de aanmaak van rode bloedcellen stimuleert. Bij nieraandoeningen neemt de productie van erytropoëtine af, wat leidt tot bloedarmoede. Bloedarmoede kan vermoeidheid, zwakte en kortademigheid veroorzaken.

 • Minerale en botaandoeningen: Nieren spelen een cruciale rol bij het handhaven van de balans van mineralen zoals calcium en fosfor in het lichaam. Bij nieraandoeningen kunnen er onevenwichtigheden zijn, die leiden tot aandoeningen zoals verzwakte botten (osteoporose) en een verhoogd risico op fracturen.

 • Onbalans in vocht en elektrolyten: Nieren reguleren de balans van vloeistoffen en elektrolyten in het lichaam. Wanneer nieren beschadigd zijn, zijn ze mogelijk niet in staat om overtollig vocht en elektrolyten goed uit te scheiden, wat resulteert in vochtretentie, zwelling (oedeem) en onevenwichtigheden die het functioneren van verschillende organen kunnen beïnvloeden.

 • Ondervoeding en gewichtsverlies: Gevorderde nierziekte kan leiden tot slechte eetlust, veranderde smaaksensaties en ondervoeding. Naarmate de nierfunctie afneemt, kunnen afvalproducten zich ophopen in het bloed, wat leidt tot verlies van eetlust en onbedoeld gewichtsverlies.

 • Acidose: Nieren helpen het zuur-base-evenwicht in het lichaam te behouden. Bij nieraandoeningen kunnen de nieren het vermogen verliezen om overtollige zuren uit te scheiden, wat leidt tot een aandoening die metabole acidose wordt genoemd. Acidose kan zwakte, verwarring en andere complicaties veroorzaken.

 • Verhoogd infectierisico: Nierziekte verzwakt het immuunsysteem, waardoor individuen vatbaarder worden voor infecties, met name urineweginfecties (UTI's) en nierinfecties (pyelonefritis).

Symptomen van nierziekte:

 1. Veranderingen in plassen:

  • Verhoogde frequentie van urineren
  • Verminderde urineproductie
  • Bloed in de urine (hematurie)
  • Schuimige of bubbelende urine
  • Moeilijkheden of pijn bij het plassen
 2. Zwelling:

  • Zwelling in de handen, voeten, enkels of gezicht (oedeem)
  • Wallen rond de ogen, vooral in de ochtend
 3. Vermoeidheid en zwakte:

  • Aanhoudende vermoeidheid en algemene zwakte
  • Gebrek aan energie en motivatie
 4. Onbalans in vloeistof en elektrolyten:

  • Meer dorst
  • Droge, jeukende huid
  • Elektrolytenafwijkingen (bijv. Hoge kaliumspiegels)
 5. Kortademigheid:

  • Ademhalingsmoeilijkheden of kortademigheid die niet gerelateerd zijn aan inspanning
  • Ophoping van vocht in de longen (longoedeem)
 6. Hoge bloeddruk:

  • Hypertensie die moeilijk onder controle te krijgen is met medicijnen
  • Hoofdpijn, duizeligheid of wazig zien
 7. Pijn:

  • Pijn in de onderrug (flankpijn) of zijkanten
  • Nierpijn kan worden gevoeld als een doffe pijn of scherpe pijn
 8. Misselijkheid en overgeven:

  • Aanhoudende misselijkheid en braken
  • Verlies van eetlust en gewichtsverlies
 9. Veranderingen in kleur en geur van urine:

  • Donker gekleurde urine
  • Sterke, ammoniakachtige geur in urine
 10. Cognitieve beperking:

  • Moeite met concentreren
  • Geheugenproblemen
  • Geestelijke mist of verwarring

Mesenchymale stamcelbehandeling Werkingsmechanisme en therapeutisch voordeel voor stamcelbehandeling van nierziekte

Navelstreng mesenchymale stamcel (UC-MSC)-therapie is veelbelovend gebleken als een mogelijke behandeling voor nierziekte en nierfalen. Hier zijn enkele van de voorgestelde werkingsmechanismen en therapeutische voordelen die worden gezien bij onze stamcelbehandelingen voor nierziekte Mesenchymale stamcellen:

Werkingsmechanisme en therapeutische voordelen:

  1. Ontstekingsremmende effecten: MSC's hebben ontstekingsremmende eigenschappen en kunnen de immuunrespons moduleren. Ze geven verschillende ontstekingsremmende moleculen vrij die ontstekingen in de nier kunnen verminderen, wat een veelvoorkomend kenmerk is bij veel nieraandoeningen. Dit ontstekingsremmende effect kan niercellen helpen beschermen tegen verdere schade.

  2. Bevordering van weefselherstel en -regeneratie: MSC's hebben het vermogen om te differentiëren in verschillende celtypen, waaronder niercellen. Wanneer MSC's in de nieren worden geïntroduceerd, kunnen ze differentiëren tot functionele niercellen, wat bijdraagt ​​aan het herstel en de regeneratie van beschadigd weefsel.

  3. Immunomodulerende effecten: MSC's kunnen de immuunrespons reguleren door de activering en proliferatie van immuuncellen te onderdrukken en de aanmaak van regulerende immuuncellen te bevorderen. Dit immunomodulerende effect kan helpen om de immuungemedieerde schade die optreedt bij sommige nierziekten, zoals auto-immuunziekten, te verminderen.

  4. Paracriene signalering: MSC's scheiden verschillende bioactieve moleculen af, waaronder groeifactoren, cytokines en chemokines, die paracriene effecten op de omliggende cellen kunnen uitoefenen. Deze moleculen kunnen celoverleving bevorderen, angiogenese (vorming van nieuwe bloedvaten) stimuleren en weefselherstelprocessen moduleren.

  5. Vermindering van fibrose: Nierziekten brengen vaak de ophoping van overmatig littekenweefsel met zich mee, ook wel fibrose genoemd. Van MSC's is aangetoond dat ze fibrose verminderen door de activering van fibroblasten te remmen en de afbraak van littekenweefsel te bevorderen, waardoor de structuur en functie van de nier mogelijk worden verbeterd.

  6. Bescherming tegen oxidatieve stress: MSC's hebben antioxiderende eigenschappen en kunnen reactieve zuurstofsoorten (ROS) wegvangen, dit zijn schadelijke moleculen die worden geproduceerd tijdens oxidatieve stress. Door oxidatieve stress te verminderen, kunnen MSC's niercellen beschermen tegen schade en de algehele nierfunctie verbeteren.

Uw StemCells21-behandelingservaring als patiënt met stamcelbehandeling bij nierziekte

Hoewel we elke behandeling afstemmen op de unieke behoeften van elke patiënt, zullen we de meeste patiënten door de volgende vijf stappen leiden.

Stap 1

Vrijblijvend consult

Eerst zullen we een diepgaand consult houden om de juiste behandelingspakketopties voor uw aandoening te bepalen. Afhankelijk van uw wensen voeren we uw consult telefonisch, via een videogesprek of persoonlijk uit. Tijdens uw consult zullen we uw medische geschiedenis, uw medisch evaluatieformulier en alle andere medische documenten die relevant zijn voor uw toestand, bekijken. Een van onze artsen zal deze documenten met u doornemen en een reeks geschikte behandelingspakketten aanbevelen.

Stap 2

Selectie, planning en arrangementen

U kiest het behandelingspakket waarvan u denkt dat het het beste aansluit bij uw behoeften en het beste aansluit bij het investeringsniveau dat u kunt aangaan. U betaalt uw vooruitbetaling en selecteert de meest geschikte data om uw behandeling in te plannen. Van daaruit helpen we u bij het regelen van uw reis naar Bangkok - we helpen u bij het selecteren van uw hotel of uw verblijfplaats voor uw verblijf, en we regelen vervoer om u op te halen van de luchthaven en om u van en naar uw accommodatie en onze kliniek.

Stap 3

Eerste behandeling

Wij voeren uw eerste behandeling uit. Op uw eerste dag zullen we vitale metingen doen om uw beginnende gezondheidsstatus te benchmarken. De meeste initiële behandelingspakketten vereisen drie tot zes opeenvolgende dagen van dagelijkse behandelingen, die elk meestal twee tot drie uur per dag duren. Dit omvat de toediening van zowel uw stamcellen als uw ondersteunende therapieën. Op uw laatste dag herhalen we uw vitale metingen en bekijken we de voortgang die u al heeft gemaakt.

Stap 4

Thuisbehandeling en follow-ups

Nadat u uw eerste behandeling heeft afgerond, gaat u naar huis. U krijgt van ons een set therapeutisch materiaal mee naar huis die u zelf gaat toedienen en die de effectiviteit van uw behandeling gedurende een bepaalde periode zal vergroten. We zullen met regelmatige tussenpozen contact met u opnemen - meestal een week nadat u thuiskomt, dan een maand, drie maanden en zes maanden later - om uw voortgang met betrekking tot uw gezondheidsresultaten te beoordelen en eventuele vervolgbehandelingen te plannen. 

Stap 5

Vervolgbehandelingen (conditieafhankelijk)

Zeer eenvoudige behandelingen - waarbij een enkel aandachtsgebied op een eenvoudig type weefsel betrokken is - vereisen mogelijk slechts een enkele behandeling. Maar de meeste aandoeningen vereisen vervolgbehandelingen om te blijven streven naar uw gezondheidsresultaten. De meeste aandoeningen vereisen een follow-upbehandeling om de zes tot twaalf maanden, maar geavanceerde of snel evoluerende aandoeningen vereisen mogelijk een follow-upbehandeling om de twee tot drie maanden. Alle vervolgbehandelingen die u nodig heeft, zullen waarschijnlijk hetzelfde proces volgen als uw eerste behandeling.

Is StemCells21 de juiste leverancier voor uw behandeling?

Als u denkt dat we een zinvolle verbetering van zowel uw toestand als uw kwaliteit van leven kunnen bieden, neem dan contact op voor een gratis consult met een van onze interne klinische experts. We bieden consultaties met native speakers Engels, evenals Thai, Arabisch en Chinese speakers.

Tijdens uw consult zullen we:

 • Bekijk uw medische geschiedenis en recente evaluaties
 • Ontdek hoe uw behandelpakket eruit kan zien
 • Deel vergelijkbare patiëntcases en de resultaten die we hebben geleverd
 • Beantwoord al uw vragen over ons of stamceltherapie
 • Bespreek praktische volgende stappen, als u denkt dat we u effectief kunnen behandelen
Vul dit formulier in om uw consult in te plannen.